OKRA   zaalOKRA   gerdaOp 19 december 2019, ter gelegenheid van het eindejaarsfeest van OKRA St. Mariaburg, traden we daar op. Een stevig gevulde zaal! Na een lekker feestmaal met alles erop en eraan verwerkten de OKRA-leden die maaltijd tijdens het optreden van CalamArt. Met onze 'Straffe Verhalen uit de tijd van toen' hielden we de mensen toch wel goed aandachtig zoals je ziet op de foto. Het publiek was tevreden en wij des te meer.OKRA   publiek 

Met onze 'Straffe Verhalen' brengen we verhalen die gebaseerd zijn op vertellingen en sagen uit de Kempen. Verschillende van de toehoorders kunnen die verhalen nog situeren. Het brengt hen echt terug naar ' ... de tijd van toen'.