Het woordmerk calamart logo werd ontworpen door grafisch kunstenaar Paul Ibou.
Het reproductierecht ervan is voorbehouden tot de vereniging CalamArt.

The logotype calamart logo has been designed by graphical artist Paul Ibou.
Its reproduction right is reserved to the CalamArt association.